Biyokimya laboratuvarımızda, günde 24 saat, haftada 7 gün ve bütün tahliller dahil hizmet verilmektedir.
Merkezimiz laboratuvarında yapılan tetkikler, gelişmiş otomatize cihazlar ile çalışılarak, sonuçlar mümkün olan en kısa sürede hastalarımıza verilebilmektedir.
Laboratuvarımızda yapılan tüm analizlerin sonuçlarının güvenliği en üst düzeyde kontrol edilmektedir.
Laboratuvarımızda Biyokimya otoanalizörü, kemilüminesas immünometrik yöntemlerle çalışabilen hormon analizörleri, kan gazları cihazı, kan elektrolitleri cihazı, hemogram cihazları,spektrofotometriler, soğutmalı sentrifüjler ve hemoglobin varyant analizörü, otomatik idrar analizörü, otomatik sedim cihazı, bilirübinometre, eliza cihazı bulunmaktadır.

Biyokimyasal Analizler

 • Glukoz (Açlık)
 • Glukoz (Tokluk)
 • HbA1C
 • Mikroalbumin
 • OGTT 3 Saat
 • Gebelik 50gr Tarama
 • Gebelik100 gr OGTT
 • İnsülin OGTT
 • Laktoz Tolerans Testi
 • Trigliserit
 • T. Lipid
 • T.Kolesterol
 • HDL-Kolesterol
 • LDL-Kolesterol
 • İnsülin Direnci (HOMA)
 • LDH
 • CK
 • CK-MB
 • Troponin T
 • Myoglobin
 • Homosistein
 • NT-proBNP
 • Globulin
 • T.Protein
 • Albumin
 • İ.Biluribin
 • T.Bilrubin
 • D.Bilrubin
 • Fe (Demir)
 • VLDL-Kolesterol
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • AST
 • ALT
 • GGT
 • ALP
 • Amilaz (Total)
 • Lipaz
 • İ.Ca
 • Ca (Kalsiyum)
 • Mg
 • İ.Fosfor
 • Na (Sodyum)
 • TDBK
 • Cl (Klor)
 • C3
 • C4
 • Ig G
 • Ig A
 • Ig M
 • Ig E
 • ASO
 • CRP
 • RF
 • Adenozin Deaminaz
 • K (Potasyum)
 • Kan Gazları
 • TCO2
 • Laktat
 

Hematoloji

 • Sedimantasyon
 • Hemogram
 • Htc
 • Hb
 • Lökosit
 • Trombosit
 • Eritrosit
 • Eozonofil
 • Hb Analizi (HPLC ile)
 • Ferritin
 • Transferrin
 • B 12
 • Folat
 • G-6-PDH
 

İdrar Tetkikleri

 • Tam İdrar tahlili
 • Protein(Kantitatif)
 • 2 Saat volüm
 • Mikroalbumin
 • Mg
 • Kreatinin
 • Kreatinin klirensi
 • 24 Saat volüm
 • Üre
 • Ürik asit
 • Gebelik tahlili
 • İ.Fosfor
 • Cl (Klor)
 • Spot
 • Ca
 • Na
 • K
 • Amilaz
 • Glukoz
 

Hormon ve Tümör Markerleri

 • T3
 • T4
 • TSH
 • FT3
 • FT4
 • Tg (Thyroglobulin)
 • Anti Tg(anti Thyroglobulin)
 • Anti TPO (Anti - M)
 • Osteocalcin
 • PTH (EDTA lı tüp)
 • FSH
 • LH
 • E2
 • Progesteron
 • 17-Hidroksiprogesteron
 • Prolaktin
 • B-HCG
 • Testesteron
 • Free Testesteron
 • ACTH (EDTA lı tüp)
 • Kortizol
 • DHEA-S
 • CEA
 • AFP
 • PSA
 • Free PSA
 • C Peptid
 • Ca 19-9
 • Ca 15-3
 • Ca 125
 • İnsülin
 • NSE
 • Üçlü tarama testi(HCG,UE3,AFP)
 • İkili tarama testi(F bHGCG, PAP-A)
 • 2. Trimestr Nöral Tüp Defekti
 • Ca 72-4
 • B2 Mikroglobulin
 

Koagülasyon Testleri

 • Kanama Zamanı
 • Pıhtılaşma zamanı
 • AT-III
 • PTZ
 • aPTT
 • Fibrinojen
 • D-Dimer
 • Protein C
 

İlaç Düzeyleri

 • Digoksin
 • Fenitoin
 • Fenobarbital
 • Valporik Asit
 • Teofilin
 • Lityum
 • Karbamazepin
 

BOS ve diğer sıvılar

 • Glukoz
 • K
 • Ig G Indeksi
 • Protein
 • Albumin
 • Na
 • LDH
 • Cl
 • Laktat