Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Nedir?

Zübeyde Hanım Tıp Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi, kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisini düzenlemek, kişilerin fonksiyonel kapasitelerini ve günlük aktivite performanslarını üst düzeye çıkararak yaşam kalitelerini arttırmak ve bu doğrultuda tüm sistemlere yönelik kapsamlı bir rehabilitasyon programıyla rehabilitasyon ihtiyacı olan hastaların gereksinimlerini karşılamak amacıyla hizmet vermektedir.

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon kas-iskelet sistemi problemleri, nörolojik hastalıklar, kronik ağrı ve kansere bağlı özürlülük gibi akut ve kronik problemlere bütünsel olarak yaklaşan, tüm yaş gruplarında özürlülüğe yol açan tıbbi durumların önlenmesi, teşhisi, tedavisi ve rehabilitasyonuyla ilgilenen tıp dalıdır.
Rehabilitasyonda amaç bireyin fonksiyonel kapasitesini artırmak, özürlülüğü önlemek ve iyileştirmek, bireyin günlük yaşamda bağımsız durma gelmesini sağlamak ve yaşam kalitesini artırmaktır.

FTR uzmanı kimdir?
FTR uzmanı altı yıl süren tıp fakültesi eğitimi ardından dört-beş yıl boyunca fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında uzmanlık eğitimi alan tıp hekimidir.
Kas-iskelet sistemiyle ilgili hastalıkların tanısını koyar ve tedavi programını planlar.
FTR uzmanının amacı hastanın ağrısını azaltmak, hastanın fonksiyonel sorunlarını (kas gücü kaybı, eklem hareketi kısıtlılığı, yürüyüş bozukluğu, denge bozukluğu gibi) düzeltmek ve performansı iyileştirmek, hastalık ve yaralanma sonrası gelişen özürlülüğü iyileştirmektir.
Sağlık alanındaki çalışmalar koruyucu, tedavi edici (medikal ve cerrahi) ve rehabilitatif olarak üçe ayrılır. Sağlığın bozulmasını önlemeye yönelik tüm çalışmalar koruyucudur. FTR uzmanı kas iskelet sisteminde gelişebilecek problemlerin önlenmesine yönelik çalışmalarda bulunur.

Fizyoterapist kimdir?
Fizyoterapist fizik tedavi ve rehabilitasyon okulunda 4 yıl süren üniversite eğitimini tamamlar ve hastanın ftr programında FTR Uzmanı ile beraber çalışır. FTR uzman hekiminin planladığı fizik tedavi ve rehabilitasyon programını uygular ve hastanın fonksiyonel yetersizliklerini düzeltmeye yardım eder.
Fizyoterapistler, egzersiz yapmasında sakınca bulunmadığı hekim tarafından tespit edilmiş sağlıklı kişilerin uygun egzersiz programlarıyla genel iyilik halini arttırır ve sakatlanmaları önlemeye çalışır.

Kliniğimizdeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları

  • Sıcak uygulama Sıcak tedavisi ile kan akımı artar, ağrı azalır, kas spazmı çözülür. Ayrıca dokuların esnekliği artar ki bu da hareket kısıtlılığı gelişen eklemlerde egzersizi ve tedaviyi kolaylaştırır. Sıcak uygulama cilt-cilt altı dokuları ısıtan yüzeyel ısı, kas-kemik-bağlar gibi daha derin dokuları ısıtan derin ısı uygulamalarını içerir. Kliniğimizde yüzeyel ısıtıcı olarak sıcak havlu paketler (hot pack), ultraviyole (morötesi ışınlar), enfraruj (kızılötesi ışınlar), parafin banyosu kullanılmaktadır. Derin ısıtıcı olarak da ultrason ve kısa dalga diatermi kullanılmaktadır. Ayrıca ortopedik rehabilitasyonda özellikle el bileği-ayak bileği-dirsek için kullandığımız çalkantılı su banyoları da sıcak tedavimizin bir parçasıdır. Soğuk uygulama soğuk paket (cold pack) ile yapılmaktadır. Ameliyat sonrası hareket kısıtlılığı gelişen birçok eklemde ve travma sonrası oluşan ağrıların tedavisinde kullanılmaktadır.
  • Elektroterapi Çeşitli tipleri bulanan akımların ağrı kesici, ödem çözücü etkileri bulunmaktadır. Kliniğimizde diadinami, interferansiel akımlar, TENS kullanılmaktadır. Ayrıca sinir yaralanmalarına bağlı kas zayıflıklarında kuvvetlendirme amaçlı elektrik stimülasyonu uygulanmaktadır.
  • Traksiyon Bel-boyun-sırt ağrılarında oldukça etkin olarak kullanılan en eski tedavi yöntemlerinden biridir. Kliniğimizde bel ve boyun problemlerinde traksiyon sık kullandığımız ve çok iyi sonuçlar aldığımız bir yöntemdir.
  • Manipülasyon Kliniğimizde bel fıtıklarının ameliyatsız tedavisinde oldukça etkin bir yöntem olan manipülasyon işlemi uygulanmaktadır. Bel fıtığı olan hastalarının tedavisinde manipülasyon iyileşme sürecini hızlandıran, rehabilitasyon programı uygulamalarını kolaylaştıran bir yöntemdir. Manipülasyon tanı konup doğru hasta seçimi yapıldıktan sonra bu konuda eğitim görmüş deneyimli hekimler tarafından uygulanmalıdır.
  • Masaj Sert dokuları gevşetmek için veya derin ısıtıcıların (ultrason veya kısa dalga diatermi gibi) kullanılamadığı durumlarda tedavinin bir parçası olarak uygulanmaktadır. Masajın fizik tedavi uygulamalarında tamamlayıcı görevi vardır, tek başına tedavi yöntemi olarak görülmemelidir.
  • Egzersiz Kliniğimizde fizik tedavi programı sırasında en çok üzerinde durduğumuz konu egzersizdir. Egzersizin olmadığı sadece fizik tedavi ajanlarının uygulandığı tedavinin etki süresi sınırlıdır. Amacımız fizik tedavi uygulamaları ile sağlanan rahatlıkla doğru ve düzenli egzersiz yapma bilincini hastalarımıza aşılamaktır. Egzersizler, egzersiz salonumuzda fizyoterapist denetiminde, ameliyat sonrası veya başka nedenle eklem tutukluğu gelişmiş hastalarda egzersiz programı birebir terapistlerce yapılmaktadır.
  • Fizyoterapi Solunum ve postür egzersizleri Yürüme-denge-koordinasyon egzersizleri.
  • Nörolojik rehabilitasyon Yoğun bakım ünitesindeki hastalara yatak içi egzersiz-pozisyon uygulaması.
  • Ameliyat sonrası kısa süreli ortopedik rehabilitasyon.
  • Ev egzersiz programı.