ACİL SERVİSİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

CUMARTESİ GÜNLERİ DE HİZMET VERMEKTEYİZ.
09.00 - 12.30

TENİSÇİ DİRSEĞİ VE
TOPUK DİKENİ TEDAVİSİ

arrow
arrow

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Doktorunuza
Danışın

Nöbetçi
Eczaneler

İstek ve
Önerileriniz

Tanı
Araçları

Tıbbi
Birimler

ÖZEL ZÜBEYDE HANIM TIP MERKEZİ

1989 yılından itibaren Karşıyaka'da faaliyet gösteren Özel Zübeyde Hanım Tıp Merkezi, ilk kurulduğu yıllarda poliklinik olarak hizmet vermiş, artan ihtiyaç doğrultusuna genişletilerek tıp merkezine dönüştürülmüştür. Merkezimiz 3 kat ve yaklaşık 1000 m2 kapalı alanda faaliyet göstermektedir. Yenilenen alt yapısı ve uygulamalarıyla, hasta memnuniyetini artırmadaki kararlılığı ile 25 yıldır bölge halkının sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Hastalarımızın ihtiyaçlarına yönelik en iyi kalitede hizmet vermek önceliğimiz, verdiğimiz hizmete sahip çıkmak ve sonrasındada hastalarımızın yanında olmak görevimizdir.

Biyokimya laboratuvarımızda, günde 24 saat, haftada 7 gün ve bütün tahliller dahil hizmet verilmektedir.
Merkezimiz laboratuvarında yapılan tetkikler, gelişmiş otomatize cihazlar ile çalışılarak, sonuçlar mümkün olan en kısa sürede hastalarımıza verilebilmektedir.
Laboratuvarımızda yapılan tüm analizlerin sonuçlarının güvenliği en üst düzeyde kontrol edilmektedir.
Laboratuvarımızda Biyokimya otoanalizörü, kemilüminesas immünometrik yöntemlerle çalışabilen hormon analizörleri, kan gazları cihazı, kan elektrolitleri cihazı, hemogram cihazları,spektrofotometriler, soğutmalı sentrifüjler ve hemoglobin varyant analizörü, otomatik idrar analizörü, otomatik sedim cihazı, bilirübinometre, eliza cihazı bulunmaktadır.

Biyokimyasal Analizler

 • Glukoz (Açlık)
 • Glukoz (Tokluk)
 • HbA1C
 • Mikroalbumin
 • OGTT 3 Saat
 • Gebelik 50gr Tarama
 • Gebelik100 gr OGTT
 • İnsülin OGTT
 • Laktoz Tolerans Testi
 • Trigliserit
 • T. Lipid
 • T.Kolesterol
 • HDL-Kolesterol
 • LDL-Kolesterol
 • İnsülin Direnci (HOMA)
 • LDH
 • CK
 • CK-MB
 • Troponin T
 • Myoglobin
 • Homosistein
 • NT-proBNP
 • Globulin
 • T.Protein
 • Albumin
 • İ.Biluribin
 • T.Bilrubin
 • D.Bilrubin
 • Fe (Demir)
 • VLDL-Kolesterol
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • AST
 • ALT
 • GGT
 • ALP
 • Amilaz (Total)
 • Lipaz
 • İ.Ca
 • Ca (Kalsiyum)
 • Mg
 • İ.Fosfor
 • Na (Sodyum)
 • TDBK
 • Cl (Klor)
 • C3
 • C4
 • Ig G
 • Ig A
 • Ig M
 • Ig E
 • ASO
 • CRP
 • RF
 • Adenozin Deaminaz
 • K (Potasyum)
 • Kan Gazları
 • TCO2
 • Laktat
 

Hematoloji

 • Sedimantasyon
 • Hemogram
 • Htc
 • Hb
 • Lökosit
 • Trombosit
 • Eritrosit
 • Eozonofil
 • Hb Analizi (HPLC ile)
 • Ferritin
 • Transferrin
 • B 12
 • Folat
 • G-6-PDH
 

İdrar Tetkikleri

 • Tam İdrar tahlili
 • Protein(Kantitatif)
 • 2 Saat volüm
 • Mikroalbumin
 • Mg
 • Kreatinin
 • Kreatinin klirensi
 • 24 Saat volüm
 • Üre
 • Ürik asit
 • Gebelik tahlili
 • İ.Fosfor
 • Cl (Klor)
 • Spot
 • Ca
 • Na
 • K
 • Amilaz
 • Glukoz
 

Hormon ve Tümör Markerleri

 • T3
 • T4
 • TSH
 • FT3
 • FT4
 • Tg (Thyroglobulin)
 • Anti Tg(anti Thyroglobulin)
 • Anti TPO (Anti - M)
 • Osteocalcin
 • PTH (EDTA lı tüp)
 • FSH
 • LH
 • E2
 • Progesteron
 • 17-Hidroksiprogesteron
 • Prolaktin
 • B-HCG
 • Testesteron
 • Free Testesteron
 • ACTH (EDTA lı tüp)
 • Kortizol
 • DHEA-S
 • CEA
 • AFP
 • PSA
 • Free PSA
 • C Peptid
 • Ca 19-9
 • Ca 15-3
 • Ca 125
 • İnsülin
 • NSE
 • Üçlü tarama testi(HCG,UE3,AFP)
 • İkili tarama testi(F bHGCG, PAP-A)
 • 2. Trimestr Nöral Tüp Defekti
 • Ca 72-4
 • B2 Mikroglobulin
 

Koagülasyon Testleri

 • Kanama Zamanı
 • Pıhtılaşma zamanı
 • AT-III
 • PTZ
 • aPTT
 • Fibrinojen
 • D-Dimer
 • Protein C
 

İlaç Düzeyleri

 • Digoksin
 • Fenitoin
 • Fenobarbital
 • Valporik Asit
 • Teofilin
 • Lityum
 • Karbamazepin
 

BOS ve diğer sıvılar

 • Glukoz
 • K
 • Ig G Indeksi
 • Protein
 • Albumin
 • Na
 • LDH
 • Cl
 • Laktat