Röntgen tüm kemik yapılar ve akciğer için kullanılan ilk görüntüleme yöntemidir.  Ayrıca bazı kontrast maddeler kullanılarak; böbrek fonksiyonları ve idrar yollarının görüntülenmesinde, yemek borusu, mide, incebağırsak ve kalın bağırsak gibi tüm intestinal sistemin görüntülenmesinde kullanılır.